Jüpiter'in adı konan 63 uydusu vardır. Bunlardan 47 tanesinin çapı 10 kilometreden küçüktür ve ancak 1975 yılından bu yana keşfedilebilmişlerdir. Jüpiter'in, "Galileo Uyduları" olarak bilinen en büyük dört uydusunun adları Io, Europa, Ganymede ve Callisto'dur. (Bunlar Yunan mitolojisinde Zeus'un sevgililerinin adlarıdır.)

Jüpiter'in dördüncü büyüklükteki uydusu olan Europa 1610 yılında Galileo Galilei tarafından keşfedildi ve kendisine Yunan mitolojisindeki Finikeli soylu kadın Europa'nın adı verildi.

Yaklaşık 3100 kilometrelik çapıyla Europa, Dünya'nın Ay'ından biraz küçüktür ve Güneş Sistemi'ndeki altıncı en büyük uydudur. Temelde silikat kayaçlarından oluşmaktadır ve demir bir çekirdeği olması muhtemeldir. Temelde oksijenden oluşan belli belirsiz bir atmosferi vardır. Europa'nın buzdan oluşan yüzeyi Güneş Sistemi'ndeki en pürüzsüz yüzeylerden biridir. Bu genç yüzey üzerinde çatlaklar ve damarlar yer almaktadır. Onlarca kilometre genişliğinde ve bazen binlerce kilometre uzunluğunda olabilen bu çatlakların, Europa'nın kabuğundaki gerilmeler sonucunda oluştuğu düşünülmektedir.

Europa'nın görünüşte genç ve pürüzsüz olan yüzeyi, üst tabakada yer alan buzun altında büyük bir okyanus olabileceği hipotezine neden olmuştur. Europa'nın yüzeyindeki buz tabakasının 15 km kalınlığında olduğu ve bunun altındaki okyanusun ise 100 kilometre derinliğe sahip olduğu söyleniyor. Eğer yapılan hesaplar doğruysa, bu, Europa'da Dünya'dakinden iki misli fazla su bulunduğu anlamına geliyor.