Bu resimde, Carina Nebulası'nın önüsıra kimi Bart damlacıkları (yani, yoğun toz ve gazdan oluşan kara bulutlar) görülüyor. Bu kara bulut öbekleri, yakındaki genç, parlak yıldızların güçlü morötesi ışımasıyla tümden fotoiyonize olmaya direnen toz ve gaz yuvarları. Sağdaki damlacık "tırtıl" olarak adlandırılıyor — ışıltılı kenarları, kümedeki en sıcak yıldızlar tarafından fotoiyonize olma süreci içerisinde olduğuna işaret ediyor.

Bu küçük, yoğun ve yuvarlak toz ve gaz bulutları ışımayı soğuruyor ve parlak bir nebulanın önüsıra kara bir damlacık olarak görülüyorlar. Bunlara ilk kez Hollandalı gökbilimci Bart Jan Bok'un dikkat çekmiş olmasından dolayı onun adıyla "Bart damlacıkları" olarak isimlendirilmişlerdir. Jan Bok bunların birer önyıldız olabileceğini söylemiş olmakla birlikte, bunların tam olarak ne oldukları hâlâ belirsizdir. Her ne kadar bunların genellikle bireysel yıldızlar oluşturmak üzere çökme sürecinde olan moleküler bulut parçalarının nüveleri olduğu düşünülse de, bunlar içsel bir manyetik ve düzensiz basınçla asılı kalmış ve yıldız oluşturucu nüveler olmayı başaramamış parçacıklar da olabilir.

Genellikle 20 ila 100 güneş kütlesine sahip olan Bart Damlacıklarının çapı 1 ila 2 ışık yılıdır. İçsel bir ısı kaynağına sahip olmayan bu damlacıklar mutlak sıfırın sadece bir kaç derece üzerindeki ısılarıyla bilinen doğal görüngülerin en soğuk olanlarından biridir.