Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / 1990
Fatih Sultan Mehmed'in Ahidnamesi / 1463
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / 1952
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi / 10 Aralık 1948
Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi / 6-8 Eylül 2000