6–8 Eylül 2000 günleri arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir araya gelen 147 Devlet ve Hükümet Başkanı yeni Binyılın başlangıcında insanlığın ortak değerlerini ve ortak hedeflerini aşağıdaki sekiz bölümden oluşan Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi ile ortaya koydular.