TIME dergisi 1923 yılından beri yayın hayatını sürdüren haftalık bir Amerikan dergisi. Başlangıcından bugüne kapak tasarımında büyük ölçüde bir süreklilik gösteren TIME dergisi kapaklarından Soğuk Savaş yıllarını kapsayan bir seçki hazırladık. Bu kapaklar dünyanın yakın tarihine tanıklık etmeleri bakımından önemli olmalarının yanısıra, Amerikalıların Sovyetler Birliği'ne ve genel olarak komünist dünyaya bakışını da yansıtıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle 1945 yılında başlayan ve Varşova Paktı'nın dağılmasıyla 1991 yılında sona eren Soğuk Savaşı yansıtan yüzlerce TIME dergisi kapağı arasından 80 tanesini seçtik ve bunları onar yıllık dönemlere ayırdık.

 

40'lı yıllar
 
50'li yıllar