Uzun Yürüyüş, Çin Komünist Partisi'nin sonradan Halkın Kurtuluşu Ordusu adını alacak olan Kızıl Ordusu'nun gerçekleştirdiği büyük çaplı bir geri çekilme harekâtıdır. O sırada Çinli komünistler Mao'nun önderliğinde Çin Milliyetçi Partisi Komintang'ın ordusuna karşı savaşıyordu.

Gerçekte Uzun Yürüyüş bir tane değildi. Güneydeki çeşitli Komünist orduları kuzeye ve batıya doğru çekildi. Bunlar içerisinde en bilineni Ekim 1934'te Jiangxi eyaletinden başlamış olanıdır. Çin Sovyet Cumhuriyeti'nin Jiangxi eyaletinde bulunan Birinci Cephe Ordusu'nun Chiang Kai-shek'in birlikleri tarafından tümüyle imha edilmesine ramak kalmıştı.

Bunun üzerine Mao Zedong ve Zhou Enlai komutası altındaki komünistler batıya ve doğuya doğru dolambaçlı bir çekilme harekâtı başlattılar. 370 gün boyunca 12,500 kilometre yol kattettikleri söylenir. [Bu mesafenin ne kadar olduğunu kafanızda canlandırabilmeniz için Türkiye'nin batıdan doğuya uzunluğunun yaklaşık 1600 kilometre olduğunu burada hatırlatalım.] Batı'ya doğru izledikleri rota Batı Çin'in en engebeli arazileri üzerinde yer alıyordu. Ordu daha sonra Kuzey'e, Shaanxi'ye doğru rotasını çevirdi.

Büyük zorluklarla gerçekleşen Uzun Yürüyüş'ü Jiangxi'den yola çıkan yaklaşık 100 bin askerin sadece onda biri tamamlayabildi.

1937-1945 yılları arasında süren İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Milliyetçiler ve Çinli Komünistler birbirleriyle çatışmayı kestiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Komünistler Komintang'ı Çin'den çıkararak Tayvan'a sürdüler.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949 yılında kurulmasından bu yana Uzun Yürüyüş Çin Komünist Partisi'nin güç ve direncinin simgesi olarak yüceltildi. Uzun Yürüyüş Mao'nun Çin Komünist Partisi'nin liderliğini sağlamlaştırdı. Uzun Yürüyüş içerisinde yer alanlar aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin önde gelen liderleri arasında yer aldılar.