Hitler'in, Avrupa'yı Yahudilerden arındırmayı amaçlayan "Nihai Çözüm"ün ilk aşaması olarak, Almanlar işgal ettikleri her yerde, Yahudilerin toplumdan tecrit edildiği gettolar oluşturdular.

1942 yılında Hitler yahudi gettolarının tasfiye edilmesine karar verdi ve 18 ay içerisinde 2 milyondan fazla yahudi ölüm kamplarına gönderildi. Varşova gettosunda ise yaklaşık 300 bin erkek, kadın ve çocuk Treblinka ölüm kampına götürülerek burada öldürüldü. Böylece Varşova gettosunda 55 ila 60 bin arasında yahudi kaldı. Nisan 1943'te Yahudiler başka bölgelere yerleştirilmek üzere götürüldükleri söylenen soydaşlarının gerçekte ölüm kamplarında öldürüldüklerini öğrendiler.

18 Ocak 1943'te bir grup Yahudi'yi daha gettodan götürmeye gelen Naziler silahlanmış olan gizli Yahudi Muharebe Örgütü'nün beklenmedik direnişiyle karşılaştılar. Yaklaşık 50 Alman askeri ile çok sayıda Yahudinin öldüğü dört gün süren sokak çarpışmaları sonrasında Almanlar geri çekildiler.

20 Nisan 1943'te SS şefi Heinrich Himmler Yahudilerin Varşova gettosundan tümüyle tahliye edilmesi için bir harekat başlattı. Bu şekilde Varşova Gettosu Ayaklanması başlamış oldu. Siviller saklanırken, 750 kadar Yahudi direnişçi ellerindeki üç-beş silahla 2000 ağır silahlı ve iyi eğitimli Alman askerine karşı silahlı mücadeleye girdiler. Tanklar ve alev makineleri kullanan Alman birlikleri gettodaki binaları bloklar halinde yakıp yıkarak, yerle bir ederek ilerlediler.

Yahudilerin direnişi 16 Mayıs 1943'e kadar sürdü. 28 gün boyunca süren direniş sırasında 13 bin Yahudi öldürülürken, ele geçirilen 50 bin Yahudi de toplama ve ölüm kamplarına gönderildi.

Varşova Gettosu Ayaklanması, Holokost boyunca Yahudilerin toplu bir direniş gösterebildikleri tek ayaklanma olmasıyla önem taşıyor.