Olduğun gibi gel; süslenmek için gecikme. Saçlarının örgüsü bozuk, ayrımı düzensiz, korsenin kurdeleleri iliştirilmemiş ise ne ehemmiyeti var? Olduğun gibi gel; süslenmek için gecikme.

Çayırın üzerinden koşar adımlarla gel. Çiy iskarpinlerini kaydırır da topuklarının üzerindeki halhallarının halkaları açılır ve gerdanlığının incileri dökülürse ne ehemmiyeti var? Çayırın üzerinden koşar adımlarla gel.

Gökyüzünü kaplayan bulutları görüyor musun? Uzak kıyılarda turna kuşu kümeleri uçuşuyor, vakit vakit kırlarda öfkeli boralar koşuşuyor. Ürken davarlar ağıllarına dönüyor. Gökyüzünü kaplayan bulutları görüyor musun?

Süslenmek için lambanı boş yere yakıyorsun; o rüzgarda titreyip sönüyor. Göz kapaklarının sürme ile gölgelendirilmediğini kim bilebilir? Gözlerin yağmur bulutlarından daha karanlık. Lambanı boşa yakıyorsun; o sönüyor.

Olduğun gibi gel; süslenmek için gecikme. Eğer çelengin örülmemiş ise, ne olur? Eğer bileziğin kapanmıyorsa, bırakıver. Geç oldu, bulutlar gökyüzünü karartıyor. Olduğun gibi gel; süslenmek için gecikme.