Georg Braun'un 1582 tarihli Kudüs haritası
Gerard Mercator'un 1596 tarihli Danimarka haritası
Laurent Fries'ın 1522 tarihli Hindistan ve Güneydoğu Asya haritası
Giovanni Francesco Camocio'nun 1572 tarihli Çanakkale Boğazı haritası

Andreas Horatius’un 1698 tarihli Brezilya haritası
Heinrich Bünting’in 1591 tarihli dünya haritası
Sebastian Münster'in 1574 tarihli Avrupa haritası
João Freire'nin 1546 tarihli Doğu Akdeniz ve Karadeniz haritası
Sebastian Münster'in 1552 tarihli Ege Denizi haritası

Willem Janszoon Blaeu’nun 1642 tarihli Kıbrıs haritası
Sebastian Münster'in 1554 tarihli İstanbul haritası
Jodocus Hondius’un 1606 tarihli Osmanlı İmparatorluğu haritası
1200 tarihli Ortaçağ Kudüs haritası
Diogo Homem'in 1559 tarihli Karadeniz haritası

Matthaus Merian'ın 1641 tarihli İstanbul haritası
Ferrando Bertelli'nin 1562 tarihli Kıbrıs haritası
Carta Marina: Olaus Magnus'un 1539 tarihli İskandinavya haritası
Fredrick De Wit'in 1680 tarihli Doğu Hindistan haritası
M.S. 527- 565 tarihli mozaik Kudüs haritası

Nicolas de Fer'in 1640 tarihli İstanbul haritası
Sebastian Münster’in 1552 tarihli İsviçre haritası
Hartmann Schedel’in 1493 tarihli dünya haritası
Jan Jansson'un 1660 tarihli İstanbul haritası
Hendrick Doncker’in 1665 tarihli Britanya Adaları haritası

Osmanlıların Lefkoşa kuşatmasını gösteren 1573 tarihli harita
Blaeu’nun 1634 tarihli Amerika haritası
Abraham Ortelius'un 1573 tarihli Moğolistan haritası
Reiner Ottens'in 1745 tarihli Karadeniz haritası
Van Geelkercken'in 1617 tarihli dünya haritası

John Speed'in 1626 tarihli Osmanlı haritası
1402 tarihli Kangnido dünya haritası
John Speed'in 1626 tarihli İspanya haritası
Osmanlıların ikinci Viyana Kuşatmasını gösteren 1683 tarihli harita
Nicolaus Blankaart'ın 1652 tarihli Avrupa haritası

Cornelis De Jode’un 1593 tarihli Güney Amerika haritası
Pieter Vander Aa’nın 1706 tarihli Seylan haritası
Claes Janszoon Visscher'in 1639 tarihli Dünya haritası
Jan Jansson'un 1631 tarihli İtalya haritası
Adrien Reland’ın 1715 tarihli Japonya haritası

Le Moyne'nin 1591 tarihli Florida ve Küba haritası
Johannes Blaeu'nun 1635 tarihli Doğu Hindistan haritası
Peter Van den Keere'nin aslan biçimli Belçika Haritası - 1617
Blaeu’nun 1640 tarihli Osmanlı İmparatorluğu Haritası
Cornelis Danckerts'in 1657 tarihli Dünya haritası

Cornelis De Jode’un 1593 tarihli Doğu Akdeniz ve Anadolu haritası
Abraham Ortelius’un 1584 tarihli Yunanistan ve Batı Anadolu haritası
John Speed’in 1626 tarihli Afrika haritası
Henri Le Roy'un 1636 tarihli Dünya Haritası
El-Verdî'nin Dünya Haritası

Nicholas Sanson'un 1656 tarihli Kuzey Amerika Haritası
Dünya'nın ilk kutup haritası: Septentrionalium Terrarum descriptio
Willem Janszoon Blaeu'nun 1630 tarihli dünya haritası
Henricus Hondius’un 1630 tarihli dünya haritası
Jainizmin dünya tasarımı

Typus Orbis Terrarum — Abraham Ortelius
Batlamyus'un gözüyle Anadolu
Abraham Ortelius’un İzlanda Haritası
Chonhado: Korelilerin gözünden dünya haritası
Tenochtitlan (Mexico City) haritası

Septentrionalium Regionum Descrip. — Abraham Ortelius
The Kingdome of China — John Speed
Tabula novarum insularum — Sebastian Münster
Kaşgarlı Mahmud'un dünya haritası
Maris Pacifici: Pasifik Okyanusu'nun en eski haritası