Maris Pacifici, (quod vulgo Mar del Zur), dünyanın ilk modern atlası olarak bilinen Theatrum Orbis Terrarum (1570) adlı çalışmasıyla bilinen ünlü Flaman haritacı ve coğrafyacı Abraham Ortelius (1527-1598) tarafından 1589 yılında yayınlandı. Pasifik Okyanusu'nun betimlenmesine tahsis edilmiş ilk basılı harita olan Maris Pacifici, haritacılıkta önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Kaliforniya'nın bir ada olduğu yolundaki 16. yüzyıldan başlayan yanlış inanış ve buna bağlı olarak haritalara yansıyan ünlü kartografik hata 17. ve 18. yüzyıllardaki birçok haritada sürdürülmüştür. Buna rağmen 1589 tarihli Maris Pacifici'nin Califomia'yı gerçekte olduğu gibi bir yarımada olarak gösterdiği görülüyor. Öte yandan bu haritada o dönem için hiç alışılmadık bir biçimde Yeni Gine'nin bir ada olarak çizildiğini görüyoruz. Ayrıca bu harita Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirinden ayrı olarak tanımlayan en eski elde edilebilir ve basılı haritadır.

Haritanın bazı ayrıntıları bir haritadan çok Vaz Dourado'nun bir 1568 tarihli elyazmasındaki Japonya betimlemesinden etkilenmiş gibi görünüyor. Japonya'nın tuhaf bir biçimde çizilmiş olması buradan kaynaklanıyor olmalı.

Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika'nın güneyinde yer alan büyük kara parçası Terra Australis görülüyor. Burada, Güney Amerika'da Magellan Boğazı'nın güneyinde yer alan Tierra del Fuego takımadalarının o dönemde Terra Australis adlı bu mitik kıtanın bir parçası olduğunun düşünüldüğü görülüyor.

Haritada Magellan'ın amiral gemisi Victoria'nın çok ayrıntılı bir illüstrasyonu yer alıyor.