Sebastian Münster'in Tabula novarum insularum başlıklı bu tahta oyma haritası Kuzey ve Güney Amerika'yı bir bütün olarak gerçek kıtasal biçimi içerisinde gösteren en eski haritadır: Amerika burada diğer kıtalardan ayrı ve iki büyük kara parçasından oluşan bir kıta olarak gösterilmiştir.

İlk kez Münster'in 1540 tarihli Geographia adlı kitabında yayınlanan bu harita aynı zamanda Pasifik Okyanusu'nun (Mare Pacificum) ilk kez isimlendirildiği haritadır.

Bu haritada, eski haritalarda Kuzey Amerika'ya ilişkin en büyük coğrafî hatalardan biri olan "Verrazzano Denizi" yer almaktadır. Giovanni de Verrazzano 1524 yılındaki seyahati sırasında, North Carolina'da bulunan ve Outer Banks olarak adlandırılan uzun bariyer adalarının batısındaki (bugün Pamlico Sound lagünü olarak bildiğimiz) suların Pasifik olduğunu sanmıştır. Dolayısıyla bu kıyı hattının iki Okyanusu ayıran dar bir kıyı şeridi olduğunu yanlış olarak düşünmüştür. Bu hata, haritanın yukarı kısmında yer alan Terra Florida ve Francisca arasındaki dar kara köprüsü olarak yer almaktadır.

Haritada West Indies gibi, Güney Amerika'nın doğu kıyısı da doğru bir şekilde gösterilmiştir. Ama Pasifik kıyıları, özellikle de Kuzey Pasifik, o dönemde henüz keşfedilmediği için, tahminî olarak çizilmiştir.

Dünyanın çevre uzunluğu konusundaki yaygın yanlış hesaplama nedeniyle Japonya (Zipangri) California kıyılarına oldukça yakın bir mesafede çizilmiştir. Bu haritayla Japonya Avrupalılar tarafından ilk kez haritaya geçirilmiştir. Avrupalıların Japonlarla bilinen ilk temasından üç yıl önce çizilen bu haritada Japonya, Marco Polo'nun anlattıklarından yola çıkılarak kulaktan dolma bir şekilde çizilmiştir.

Haritada Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan sonradan Kuzeybatı geçidi olarak adlandırılacak olan su kütlesinin varlığı ilgi çekicidir. Yine ilgi çekici olan bir başka nokta da, bu erken tarihte, Kuzey Amerika ile (bu haritada India superior ve Cathay yani Çin olarak adlandırımış olan) Asya kıtasının birbirinden henüz adlandırılmamış bir su geçidiyle ayrılmış olmasıdır.

Haritada görülen iki bayraktan ilki Güney Atlantik üzerinde, Afrika açıklarında dalgalandığı görülen Portekiz bayrağıdır. Karaipler üzerinde dalgalanan İspanyol bayrağı ise İspanyolların bu toprakların sahibi olduğunu gösteriyor.

Magellan'ın beş gemisinden geriye kalan tek gemi olan Victoria basılı bir haritada ilk kez görülüyor. Ne var ki burada çizilmiş olan geminin 15. yüzyıl sonlarındaki gemilerle pek az bir benzerliği var. Magellan'ın Victoria adlı gemisi muhtemelen üç direkliydi ama Münster 14. yüzyılda Kuzey Avrupa kıyılarında sıkça görülen tek direkli gemilerden birini resmediyor bu haritada.