Abraham Ortelius'un (1527-1598) 1587 tarihli Septentrionalium Regionum Descrip. adlı bu haritası Kuzey Atlantik'e ait ilk haritalardan biri. Harita Britanya ve İskandinavya'yı Doğu'daki kutup bölgelerini, Grönland'ı, İzlanda'yı ve Kuzey Amerika kıyılarını gösteriyor. Ortelius'un, dünyanın ilk modern atlası kabul edilen Theatrum Orbis Terrarum adlı atlasında yer alan bu harita üzerinde aynı zamanda Kuzey Kutbundaki büyük kara parçasının yanısıra "Hay-Brazil", "Frisland", "Drogeo" ve "Icaria" gibi gerçekte var olmayan mitik adalar da yer alıyor.

Görünüşe bakılırsa Ortelius'un haritası büyük ölçüde, Mercator'un 1569 tarihli dünya haritası, Zeno'nun 1558 tarihli haritası ve Olaus Magnus'un 1539 tarihli Carta Marina'sı gibi önceki haritalardan etkilenmiş.

Harita, denizde giden iki gemi, bazı efsane yaratıkları ve bir maymun ile süslenmiş. Bakır gravür olarak hazırlanmış bu haritanın orijinal boyutu 48 x 36 cm.