Koreliler tarafından yapılmış olan bu “Chonhado”, yani dünya haritası Chonha Chido adlı, 18. yüzyıl ortalarında hazırlanmış Dünya Atlası'nda yer alıyor. Korelilerin Dünya'nın düz olduğu yolundaki inanışlarına uygun olarak Dünya haritada düz olarak çizilmiş.