Gerard Mercator dünyanın kutupsal projeksiyonunu yapan ilk haritacıydı. Kutup bölgelerine hasredilen ve Septentrionalium Terrarum descriptio başlığını taşıyan bu ilk harita, Mercator'un 1569 tarihli dünya haritası üzerindeki ek haritadan çizildi. 1595 yılında Amsterdam'da yayınlanan bu harita, Frobisher ve Davis'in Kuzey Batı ve Kuzey Doğu geçitlerini araştırmak üzere yaptıkları son araştırmaları içermek üzere 60 derece genişletildi.

Haritada California'nın İspanyol toprağı olduğu belirtiliyor ve El Streto de Anian açıkça gösteriliyor. Kuzey kutbu, kendisini çevreleyen dört adadan oluşuyor ve bunlar, efsaneye göre, dört güçlü ırmakla birbirinden ayrılıyor. Bu ırmaklar dünyanın okyanuslarını kutuptaki, büyük bir kayanın bulunduğu dev bir girdaba doğru taşır. Bu efsanenin Mercator'un kendi el yazısıyla açıklaması hâlâ duruyor.

Ölümünden bir yıl sonra oğlu Rumold tarafından yayınlanan, Gerard Mercator'un yarıküresel formdaki bu klasik kutup haritası dört madalyon ve şık bir floral çerçeveyle çevrelenmiş. Madalyonlardan üçü Faeroe Adaları'nın, Shetland Adaları'nın ve efsanevî Frisland Adası'nın ek haritalarını içeriyor.