Nicholas Sanson'un 1656 yılında Paris'te yayınladığı Le Nouveau Mexique et La Floride: Tirees de diverses Cartes, et Relations adlı Kuzey Amerika haritası, California ve Güneybatı'yı resmeden ilk büyük ölçekli harita olma özelliğini taşıyor.

Florida'dan California'ya kadar İspanyol toprakları üzerine odaklanan bu en eski harita, sonraki 50 yıl boyunca diğer harita yapımcıları için bir prototip oldu. Jean Somer tarafından gravür haline getirilen harita, Samson'un Amerique Septentrionale adlı haritasının birçok yönden gelişmiş bir hâlini oluşturuyor. Örneğin bu haritada Erie Gölü (Erie Lac) ilk kez farkedilebilir bir göl olarak çizilmiş.

Harita yüz yıldan fazla bir zaman haritacılık dünyasına egemen olan, California'nın bir ada olduğu yanılgısını sürdürüyor.