Graecia Sophiani başlıklı bu Yunanistan ve Batı Anadolu haritası, Flaman haritacı Abraham Ortelius'un, Theatrum Orbis Terrarum adlı atlasının 1584 tarihli Latince basımında yer alıyor. Dekoratif bir kartuşla ve bir uzunluk ölçeğiyle süslenmiş olan harita 1545'de Basel'de Johannes Oporinus tarafından yayınlanan 1540 tarihli Nikolaus Sophianos'un Yunanistan haritasına dayanıyor.