Hollandalı haritacı Willem Janszoon Blaeu'nun "Turcicum Imperium" başlıklı Osmanlı İmparatorluğu Haritası 1640 tarihini taşıyor. Harita batıda Sicilya ve İtalya'ya, kuzeyde Karadeniz ve Hazar Denizi'ne, güneyde ise Aden Körfezi, Kızıl Deniz ve Arabistan Yarımadasına uzanıyor.