Jean Ribaut'nun Yeni Dünya'ya ilk ekspedisyonunda yer alan Fransız sanatçı Jacques Le Moyne'nin Florida ve Küba'yı gösteren bu haritası, bölgeyi gösteren en önemli 16. yüzyıl haritalarından biridir.

Le Moyne'nin 1591 tarihli ve "Floridae Americae Provinciae Recens & exactissima descriptio Auctore Iacobo le Moyne cui cognomen de Morgues, Qui Laudonnierum" başlıklı bu haritası, Florida yarımadasını ve güneyinde yer alan Küba'nın kuzey kısmından, kuzey doğusunda yer alan “Prom Terra falg”a ya da Cape Lookout'a kadar olan çevre bölgesini içeriyor. Bu harita Le Moyne'nin ölümünden sonra, 1591 yılında yayınlanan Brevis Narratio Eorum Quae in Florida Americae Provincia adlı eserinde yer aldı.

Bölge açısından bir dönüm noktası olan harita (çoğu yanlış olan) önemli ölçüde yeni bilgi içeriyordu ve bu şekilde sonraki 150 yıl için diğer haritaların birincil kaynağını oluşturdu. Mercator'un sonraki yarım yüzyıl boyunca bölge haritalarının dayandığı 1606 tarihli haritası, Le Moyne’nin birçok hatasını içeriyor ve hatta bunlara daha da abartılı bir şekilde yer veriyordu. Le Moyne'nin kıyı şeridi genellikle enlem olarak doğrudur ama kıyı istikamet olarak kuzeydoğudan ziyade doğuya doğru epeyce uzanır. Bu da Mercator'un haritasında Virginia bölgesinin genişletilmesiyle sonuçlanan önemli bir hataya sebep olmuştur. Bu hata 1641 yılında Jansson ve onu izleyenler tarafından bir ölçüye kadar düzeltilmiştir.

Yukarıda görülen deniz muhtemelen Verrazano Denizi'dir. Benzeri bir su kütlesi Lescarbot'un 1611 tarihli haritasında ve Seller'in 1679 tarihli haritasında görülür. Kıyı boyunca ırmak ve koylara Gironda, Garumna ve Charenta gibi Latince isimler verilmiş, bunlardan birkaçı ise eski İspanyolca isimleriyle anılmıştır. İsimler Jean Ribaut'nun Yeni Dünya'ya ilk yolculuğu sırasında verildi. Bunların yerini onyedinci yüzyılda İngiliz yerleşimciler bölgeye vardıklarında başka isimler aldı ve bunlardan geriye sadece Le Moyne'nin “Portus Regalis”'i (Port Royal) kaldı.

Le Moyne Charlefort'u Port Royal'de bir ada üzerine ve Carolina'yı da May Irmağı üzerine yerleştirmiştir. Ne var ki "Carolina" ismi sonradan Sanson tarafından 1656 tarihli haritasında çok daha kuzeye konmuştur. Bu da Fransızlar tarafından bütün ülkeye Carolina adı verildiği yolundaki sonraki yanlış inanışın muhtemelen ilk kaynağıydı.