Bu harita Portekizli tarihçi Joan de Barros tarafından Lopo Soares d' Albegeria'nın Portekiz Kralı adına 1515'te gerçekleştirdiği yolculuğu resmetmekte kullanıldı. Harita bu erken onaltıncı yüzyıl kâşifinin eserine dayanarak Seylan'a oldukça ayrıntılı bir bakış sağlıyor. Onsekizinci yüzyılın başlarında Hollandalı harita yayıncısı Pieter Vander Aa çeşitli ender elyazmalarını ve onaltıncı yüzyılda Amerika'ya yapılan yolculuklara ilişkin matbu anlatıları yeniden bastı ve bunlara o günün haritacılık bilgilerine dayanan haritalar ekledi. Yukarıda gördüğünüz 1706 tarihli ve t'Groot Eiland Ceilon, of Ilanare, by d'Arabiers Persianen en Chineezen Chilan genoemd başlıklı harita bunlardan biri.