İngiliz haritacı John Speed'in (1552–1629) Londra'da basılan 1626 tarihli bu İspanya ve Portekiz haritasının başlığı şöyle: "Spaine Newly described, with many adictions, both in the attires of the people & the Setuations of their cheifest Cityes".

İngilizce basılan ilk folyo büyüklüğündeki atlasta yer alan bu harita elle renklendirilmiş. Haritanın yan çerçevelerinde çeşitli İspanyol halklarının kostümleri yer alıyor. Üst çerçevede ise dokuz İspanyol şehrinin görünümüne yer verilmiş.