Bu harita kısa adıyla Gangnido olarak bilinen Honil Gangni Yeokdae Gukdo Jido ("Tarihî Ülkeler ve Başkentlerin Toprakları") başlıklı bir dünya haritası. Kore'de 1402 yılında yapılan bu harita 158.5 x 168.0 cm ebadında ve ipek üzerine boyanmış.

Bu harita 1389 tarihli olduğu sanılan Da Ming Hun Yi Tu başlıklı Çin kökenli dünya haritasından sonra, günümüze kalan Doğu Asya kökenli en eski dünya haritası. Bu harita geleneği 1320'lerde Batı ülkelerine ilişkin coğrafî bilgiler Moğol İmparatorluğu'ndaki müslüman coğrafyacılar yoluyla elde edilmesiyle başlamıştı.

Yukarıda gördüğünüz harita batıda Afrika ve Avrupa'dan doğuda Japonya'ya kadar Eski Dünya'yı resmediyor. Kendisini önceleyen Çin kökenli haritadan coğrafî yönden daha az doğruluk içerse de ırmaklar ve küçük adalar bakımından bazı ilerlemeler görülebiliyor. En Batı'da Afrika avrupa'yla bitişik olarak çizilmiş. Afrika'nın hemen doğusunda bir yarımada olarak Arap Yarımadası görülebiliyor. Hindistan ise büyük Çin Kıtasına bitişik olarak çizilmiş. Doğu'da ise Kore Yarımadası'nın olduğundan çok büyük bir şekilde resmedildiğini görüyoruz.

Yukarıda gördüğünüz harita 1402 tarihli orijinal haritanın 1470 yılında yapılan bir kopyası.