The Turkish Empire başlıklı bu harita İngiliz haritacı John Speed tarafından hazırlanarak 1626 tarihinde Londra'da basıldı. Bu harita onyedinci yüzyılda yayınlanan bölgeye ilişkin haritaların en dekoratif olanlarından birisi. Bu harita aynı zamanda İngiltere'de basılan bu bölgenin ilk haritası olma özelliğini de taşıyor. Haritanın üst kısmında Magosa, Şam, Kahire, Kudüs, İstanbul, Rodos, İskenderiye ve Hürmüz şehirlerine yer veriliyor. Öte yandan haritanın sağ ve sol taraflarında Yunanlı, Suriyeli, Mısırlı, Arap ve İranlı erkek ve kadınlar görülüyor.