Flaman haritacı Abraham Ortelius'un 1573 tarihinde Anvers'te basılan bu haritası Tartariae Sive Magni Chami Regni typus başlığını taşıyor. Moğolistan, Japonya ve Kuzey Amerika'nın Batı kıyısını resmeden bu harita dünyanın ilk modern altası olan Theatrum Orbis Terarrum'un 1573 tarihli Latince baskısında yer alıyor.

Harita batıda Hazar denizinden doğuda Çin'e, Japonya'ya ve Sibirya'ya kadar uzanan Moğol İmparatorluğunu gösteren ilk kaydadeğer haritalardan biri. Aynı zamanda, Amerika'nın kuzeybatı kıyısını, Kaliforniya'yı ve Güneybatı Amerika'yı da gösteren ilk haritalardan biri bu harita. Haritada gerçekte varolmayan Anian Geçidi de yer alıyor.

Moğolistan, Sibirya ve Çin'i olağanüstü bir ayrıntıyla ortaya koyan haritada moğol hanlarının çadırları, iki dekoratif kartuş, yelkenli gemiler ve bir deniz canavarı yer alıyor.