Hendrick Doncker'in 1665 tarihli bu Britanya Adaları haritası şu başlığı taşıyor: Pas-Caart van 'T Canaal, vertoonende in 't Gehell Engelant, Schotlant, Yrlant, en een gedelte van Vranckryk.

Britanya Adalarının bu çarpıcı deniz haritası kuzeyi sağa dönük olarak çizilmiş ve dekoratif kartuşlarla, armalarla ve iki dekoratif rüzgâr gülüyle süslenmiş. Daha küçük iki rüzgâr gülü manyetik sapmayla kuzeyi gösteriyor. Manş Denizi'ni ve Normandia kıyılarını da içeren harita derinlik ölçümü yapılan yerleri, sığlık yerleri, balıkçılık alanlarını ve gemiler açısından tehlikeli yerleri de belirtiyor.

Hendrick Doncker onyedinci yüzyılın ikinci yarısında Amsterdam'da en faal deniz atlası ve harita yayıncısıydı.