Hartmann Schedel’in “Secunda etas mundi” başlığını taşıyan 1493 tarihli bu haritası daha çok Nürnberg Dünya Tarihi olarak anılan Liber Chronicarum: Das Buch der Croniken und Geschichten adlı kitapta yer alıyor.

Matbaanın icadından sadece 40 yıl sonra basılan bu harita Colomb’un yolculuğundan ve Portekizli kaşif Bartolomeu Dias’ın Afrika’nın Güney ucundaki Ümit Burnu’nu geçmesinden hemen önceki dünyayı  ortaya koyuyor. Gravür aynı zamanda ortaçağ insanlarının uzak ülkelerde yaşayan insanlara ilişkin imgesini de ortaya koyuyor. Sol tarafta görülen tuhaf yaratıkların henüz keşfedilmemiş topraklarda yaşadığına inanılıyor. Bu resimler Avrupalılar’ın Yeni Dünya’da karşılaştıkları yerlileri nasıl kolaylıkla şeytanlaştırdıklarını anlamayı kolaylaştırıyor.

Haritanın genel hatları Ptolemi’nin Orta Çağlarda unutulmuş olan Coğrafya adlı yapıtının etkilerini taşıyor. Haritaya ayrıca birçok Ortaçağ unsuru eklenmiş. Örneğin Hint Okyanusu kapalı bir deniz olarak gösterilmiş. Öte yandan haritanın köşelerine Nuh Peygamber’in Tufan sonrasında insan soyunun çoğalmasını sağlayan oğullarıSam, Ham ve Yafet resimlerinin eklenmiş oluşu teoloji-odaklı ortaçağ dünya görüşünü yansıtıyor. Haritada aynı zamanda birçok ilk matbu dünya haritasında görülen oniki dekoratif rüzgar-başı görülüyor.

Ptolemi’nin dünya haritasına dayanan bu haritada aynı şekilde İskandinavya, güney Afrika ve Uzak Asya yer almıyor ve Hint Okyanusu bir iç deniz olarak resmediliyor.