Nicolas de Fer (1646-1720) onyedinci yüzyıl sonlarının önemli bir Fransız coğrafyacısı ve haritacısı. Yukarıda Nicolas de Fer'in Veue de Constantinople başlığını taşıyan 1690 tarihli İstanbul haritasını görüyorsunuz. Üsküdar tarafından İstanbul'un görünümünü resmeden bu harita Nicolas de Fer'in Les Forces de l’Europe ou description des principales villes, avec leurs fortifications adını taşıyan kitabında yer alıyor.