Ürdün'de, Amman'ın 30 kilometre güneyindeki altıncı yüzyıla ait bir Bizans kilisesinde Madaba mozaik haritası bulunuyor. M.S. 527-565 tarihli bu harita Lübnan'dan Nil Deltasına ve Akdeniz'den Ürdün çölüne kadar kutsal toprakları gösteriyor. Özgün haliyle bugünkünden muhtemelen üç kat daha geniş bir alanı içeren harita kilise zeminin yaklaşık 30 metrekaresini kaplıyor.

Yukarıda görülen Kudüs, Hıristiyanlarca dünyanın merkezi kabul edildiğinden, haritanın merkezinde yer alıyor ve orantısız bir biçimde büyük olarak resmediliyor. Yine orantısız bir biçimde büyük olan ve ters olarak gösterilen Kutsal Kabir Kilisesi şehrin merkezinde yer alıyor.

Madaba haritası bilinen en eski mozaik harita olmasıyla ayrı bir önem taşıyor.