İsveç kökenli Alman gravürcü ve yayıncı Matthaus Merian'ın 1641 tarihinde Frankfurt'ta Topographia Europea'da yayınlanan bu İstanbul haritası "Constantinopolitanae Urbis Effigies ad Vivum Expressa Quam Turcae Stampoldam Vocant" başlığını taşıyor. 21 cm x 72 cm ebadındaki bu harita İstanbul'un bir panoramasını ayrıntılı olarak resmediyor. Aralarında Topkapı, Ayasofya ve Süleymaniye Camii'nin de bulunduğu 29 yer harita üzerinde numaralandırılmış ve bunların isimleri haritanın altındaki listede sıralanıyor. Önplanda yer alan Pera surlarla çevrili olarak resmedilmiş. Haliç üzerinde birçok yelkenli gemi görülüyor.