Haçlılar döneminden (1099-1187) kalan haritaların çoğu yuvarlak ve Kudüs'ü bir daire olarak resmediyor. Yuvarlak haritaların bazıları son derece şematik iken bazıları da daha ayrıntılı ve sanatsal jncelik yönünden farklılıklar gösteriyor. Ama bu haritaların hepsi kimi yönlerden belli ortak unsurlar içeriyor. Bu haritalarda dairenin çevresi şehir duvarlarını gösteriyor ve duvarlardan şehre açılan beş ana kapı bulunuyor. Yine bu haritalarda ana yollar, iç kale, Tapınak Dağı (Har ha- Bayt, Haremü'ş Şerif) ve aralarında Kutsal Mezar Kilisesi'nin de bulunduğu, şehir duvarlarının içi ve dışında yer alan başlıca kiliseler yer alıyor.

Yukarıda gördüğünüz 1200 tarihli Ortaçağ Kudüs haritası Hollanda'nın milli kütüphanesi olan Koninklijke Bibliotheek'te bulunan bir Mezmurlar Kitabında yer alıyor.