Alman haritacı Sebastian Münster'in (1488 – 1552) yukarıda gördüğünüz Nova Graecia XXII Nova Tabula başlıklı ve 1552 tarihli haritası Ege Denizi ve çevresini gösteriyor. Münster'in Cosmographia adlı eserinde yer alan bu haritanın kenarlarındaki gradyan çizgileri eserin sadece 1552 tarihli baskısında yer alıyor.

Cosmographia onaltıncı yüzyılın en önemli coğrafya kitaplarından biri.