Sebastian Münster'in 1574 tarihli bu Avrupa haritası Europa das ein Drittheil der Erden nach Gelegenheit unsern Zeiten başlığını taşıyor. Harita, Münster'in, 16. yüzyılın en önemli coğrafya kitaplarından biri olan Cosmographia'da yer alıyor.

Münster'in ilk basımı 1540 yılında yapılan Geographia ve daha sonra basılan Cosmographia adlı eserleri haritacılık açısından büyük bir önem taşıyor.