Andreas Antonius Horatius, Huberto Vincent ve Antonius Donzel'in Il Regno del Brasile parte nobilissima del Mondo nuovo başlıklı bu Brezilya haritası Giovanni Giuseppe di Santa Teresa'nın Istoria delle Guerre del Regno del Brasile accadute tra corone di Portogallo e la republica di olanda adlı 1698'de Roma'da basılan eserinde yer alıyor.

Bu haritada Batı yönü üste bakıyor. Süslü, alegorik bir kartuşu olan harita aynı zamanda yamyamlık yapan Brezilya yerlilerini gösteren bir illüstrasyon da içeriyor. Bir ikinci kartuşta ise uzun bir açıklama yer alıyor.