Fransız haritacı Laurent Fries (1485 - 1532), Waldeseemuller'in 1513 ve 1520 tarihli Ptolemy Atlasındaki haritaların küçük boy tahtabaskı kopyalarını yaptı. Laurent Fries'ın ilk olarak 1522 yılında yayınlanan bu Ptolemy Atlası daha sonraları 1525, 1535 ve 1541 yıllarında yeniden yayınlandı. Bu atlasta yer alan yukarıdaki Hindistan ve Güneydoğu Asya haritası Tabula nova utriusque Indiae başlığını taşıyor.

Büyük ölçüde 1507 tarihli Ruysch dünya haritasına dayanan bu harita Sri Lanka ve Hindistan altkıtasını görece doğru boyutlarda gösteriyor. Harita Portekizlilerin Hint Okyanusu'na yönelik keşiflerini belgeleyen ilk haritalardan biri olma özelliğini taşıyor. Arabistan'dan Malay Yarımadası'na kadar uzanan haritada yerli halkları ve onların adetlerini gösteren çeşitli süslemeler bulunuyor.