1. Hadean Dönem
 

ilim adamları Hadean Dönemi’nin ismini, mitolojide yeraltı dünyasının hakimi olan Yunan tanrısı Hades’ten hareketle verdiler. Bunun sebebi, Hadean Dönemi’nin çoğunda Dünya yüzeyinin cehennemi andırıyor olmasıydı. Hadean Dönemi, Dünya gezegeninin yaklaşık 4.5 milyar yıl önce ilk oluşmaya başlaması sırasında başladı. Önce sadece bir gaz ve toz bulutu vardı ve sonra Güneş ve zaman içerisinde de gezegenler oluştu.

Gezegenlerin ilk oluşmaya başlamasından yaklaşık 45 milyon yıl sonra Ay oluştu. Ayın oluşumuna, muhtemelen yaklaşık Mars büyüklüğünde dev bir asteroidin çarpması neden oldu. Sıcak kayalardan oluşan küçük parçalar bu çarpışma sırasında uzaya saçıldı ve Dünya’nın yörüngesine oturdu. Sonunda bu parçalar birleşip soğuyarak Ay’ı oluşturdular.

Dünya’da ve muhtemelen diğer gezegenlerde de ağır demir atomları dibe çöktü ve Dünya’nın çekirdeğini oluşturdular ve daha hafif silika ve hidrojen atomları yüzeye çıktılar. Gazların çoğu (hidrojen, karbon dioksit, metan, amonyak ve nitrojen uzaya uçtu.

Dünya’da, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde olduğundan daha fazla su olduğu bilinmekle birlikte bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Çeşitli teorilerden biri de suyun, Dünya’ya çarpan asteroidler yoluyla geldiği yönünde. Buna göre, bu su Dünya hâlâ çok sıcak olduğu için kaynayarak buharlaştı ve Dünya’nın çevresinde bir buhar atmosferi oluşturdu.

Yaklaşık 4.4 milyar yıl önce asteroidlerin çoğu ya parçalanarak toz haline gelmiş ya da daha büyük bir gezegenin parçası olmuştu. Artık Dünya’ya çarpacak bir asteroid kalmamıştı. Bu şekilde Dünya ve Ay yüzeyinde silika’dan oluşan bir katı kabuk oluşabildi. Dünya ve Ay’daki bildiğimiz en eski kayaçlar bu zamanda oluştu. Bunlar, granit ve kuvars gibi magmatik kayaçlardır.

Yaklaşık 4.3 milyar yıl önce dünya soğuyunca, atmosferdeki buhar da soğudu ve Dünya üzerine yağmur olarak yağdı ve okyanusları oluşturdu. Yaklaşık 4.2 milyar yıl önce Dünya’da bugün olduğu gibi kara ve okyanuslar vardı ve hatta plâka (levha) tektoniği belki de karaları hareket ettirmeye başlamıştı.

Dünya’nın bazı kısımlarındaki okyanuslar bugün Kuzey ve Güney Kutupları’nda olduğu gibi belki de donmuştu. Okyanusların içerisindeki uygun ortam sayesinde amino asitler oluştu ve bunlar birleşerek ilk proteinler meydana geldi. (Bir teoriye göre de amino asitler meteorlar yoluyla uzaydan Dünya’ya taşındı.) Ve muhtemelen ilk RNA molekülleri de bu sırada oluştu.

Ve böylece Dünya’nın oluşmaya başladığı zamandan bu yana 1 milyar yıl geçmiş oluyordu. 3.8 milyar yıl önce kıtalar oluşmaya başladı ve bu bir sonraki çağa, Arkeyan Dönemi’ne geçişe işaret ediyordu.