4. Kambriyen Dönem
 

aklaşık 542 milyon yıl önce Kambriyen Dönem’in başında hidralar, denizanaları, süngerler ve deniz yosunu gibi canlılar okyanuslarda yaşıyordu. Ama karada sadece tek hücreli algler vardı. Böcek benzeri eklembacaklılar ortaya çıkmaya başladı ve 540 milyon yıl önce kara algleri ilk kara bitkilerine dönüştü. Bu bitkiler günümüzdeki kara yosunları gibiydi.

530 milyon yıl kadar önce küçük böceklerden bazıları, genellikle denizin çekildiği kıyılarda karada geziniyordu. Onların bu zamandan kalma izlerini kumtaşlarında görüyoruz. Bunlar ilk kara hayvanlarıydı.

Dünyadaki kara parçası daha küçük kıtalara parçalanmıştı, ama bunlar birbirlerine yakınlaşıyordu ve yaklaşık 500 milyon yıl önce levha tektoniği Dünya üzerindeki bütün karaları bir araya getirerek Pannotia adı verilen dev bir süperkıta oluşturdu.

Kambriyen Dönem sırasında görünüşe bakılırsa Buz Çağları yaşanmadı. Dünya muhtemelen bugün olduğundan biraz daha sıcaktı ve ne Güney’de ne de Kuzey’de buzullar yoktu. Bu dönemde evrimin hızlandığı ve birdenbire yeni tür bitki ve hayvanların yeryüzünde ortaya çıktığı görülüyor. Bu muhtemelen mayoz’un daha fazla mutasyona ve canlıların genetiğinde farklılaşmaya izin vermesinden kaynaklanıyor.

Sümüklüböcek ve mürekkep balığı gibi yumuşakçalar ilk kez ortaya çıktı. Omurgası olan çok az sayıda hayvan vardı ve bunlar yılan balığı gibi bir şeydi. Ama çoğu hayvan hâlâ okyanuslarda yaşıyordu. Karada hâlâ yalnızca kara yosunları ve kıyıya yakın yaşayan az sayıda böcek vardı.

Kambriyen Dönemin sonunda, yani yaklaşık 488 milyon yıl önce, Dünya’daki hayvanların ve bitkilerin çoğu öldü. Bu muhtemelen küresel iklim değişikliğinden veya okyanusta oksijen yokluğundan oldu. Ama bu konuda çok bir şey bilinmiyor.

Bu toplu yok oluştan sonra Ordovisyen Dönemi olarak adlandırılan yeni bir dönem başladı.