6. Silüriyen Dönem
 

aklaşık 443 milyon yıl önce Silüriyen Dönem, belli bir çevresel sorunun, muhtemelen buz çağlarının Dünya üzerindeki bitki ve hayvanların çoğunu öldürmesiyle başladı. Sağ kalabilenler yeni koşullara en çabuk uyum sağlayabilenlerdi ve bunların değişime yatkınlığı, evrimi eskiden olduğundan da fazla hızlandırdı. 428 milyon yıl önceye gelindiğinde dallı ilk küçük bitki olan Cooksonia karada gelişti. Ve gitgide daha fazla bitki karada yaşadı ve bunlar yavaş yavaş deniz kıyılarından uzakta, göl ve akarsu kıyılarında yaşayabilmeye başladılar.

Yaklaşık 420 milyon yıl önce büyük Avrupa kıtası Kuzey Amerika’nın öncüsü olan diğer bir kıtayla yavaşça çarpıştı. Bu şekilde büyük dağ sıraları oluştu ve bu dağlar zaman içerisinde aşınarak okyanusa döküldü. Dünya Ordovisyen Dönem’den beri ısınmıştı ve alışıldık olandan daha sıcaktı. Bu yüzden de daha fazla su ve daha az buz vardı.

Bu sıralarda dişleri olan ilk küçük balıklar ortaya çıktı. Bunlar daha çok bufa balıklarına benzeyen önceki omurgalılardan türedi. Kara hayvanlarına gelince, hâlâ sadece kırkayaklar, örümcekler ve akrepler vardı.

Yaklaşık 416 milyon yıl önce Silüriyen Dönem’in sonunda bir dizi çevre sorunu yine bitki ve hayvanların çoğunun ölümüne yol açtı ve Devoniyen dönem başladı.