9. Permiyen Dönem
 

aklaşık 290 milyon yıl önce Karbonifer Dönem sona erdi ve Permiyen Dönem başladı. Dünya üzerindeki karaların hemen hepsi bir araya toplanarak Pangaea adını verdiğimiz tek bir büyük süper-kıta oluşturdular. Bütün karaların bir araya toplanmasıyla iklim daha kuru hale geldi. Bu eğreltiler ve kurbağalar gibi suyu seven bitki ve hayvanlar için iyi olmamakla birlikte kurak karasal iklimi seven bitki ve hayvanların gelişmesini sağladı. İlk sürüngenler zaten karada yaşamaya başlamıştı, ama Permiyen Dönem’de çok daha fazla sürüngen ve çok daha fazla sürüngen çeşidi ortaya çıktı.

Aynı zamanda gitgide daha fazla çam ağacı karaları kapladı. Bu ağaçların ve sürüngenlerin bütün karalara yayılması kolaydı, çünkü bütün karalar tek bir büyük kıta halinde birleşmişti.

Yaklaşık 248 milyon yıl önce Permiyen Dönem’in sonunda yeryüzünde daha öncekilerden bile çok daha büyük bir felâket gerçekleşti. Sebebi hâlâ tartışılan bu felaket sonucunda okyanuslardaki canlıların yüzde 95’inden fazlası ve karadaki canlıların yaklaşık yüzde 70’i yok oldu. Bu felâket Permiyen Dönem’in sonu oldu ve bundan sonra Triasik Dönem başladı.