10. Triasik Dönem
 

aklaşık olarak 248 milyon yıl önce başlayıp 199 milyon yıl önce sona eren Triasik Dönem boyunca Dünya karalarının çoğu Pangae adı verilen tek bir büyük kıta halinde bir araya gelmeyi sürdürdü. Pangae’nin orta tarafları okyanuslardan çok uzak olduğu için buralar çöl gibi çok kuraktı. Triasik Dönem boyunca bütün dünya genel olarak oldukça ılımandı. Kuzey ve Güney Kutuplarında bile hiç buz yoktu.

İklimin ılıman ve kurak olmasından dolayı sporları için nemli zemine ihtiyaç duyan dev eğreltiotlarının Triasik Dönem’de durumları iyi olmadı. Çoğu eğreltiotu ölürken, Dünya üzerinde ana bitkiler olarak çam ağaçları ortalığı kapladı, hatta Kuzey ve Güney Kutuplarında bile. Aynı zamanda ginko ağaçları muhtemelen ilk çiçekler de bu dönemde ortaya çıktı.

Pangaea’nın güneyindeki bitki ve hayvan tipleri kuzeyde olanlardan farklıydı. Güneyde birçok sıcak-kanlı sürüngenler varken, kuzeyde daha çok 215 milyon yıl önce ortaya çıkan kaplumbağalar gibi soğuk-kanlı sürüngenler vardı. Bu dönem boyunca soğuk-kanlı sürüngenlerin durumu sıcak-kanlı sürüngenlerin durumundan daha iyi oldu. Ama Triasik Dönem’in sonunda, yaklaşık 200 milyon yıl önce, sıcak-kanlı sürüngenler ilk uçan sürüngen olan pterodaktile ve diğerleri ilk memelilere dönüştüler. Yaklaşık bu zamanda, muhtemelen Pangaea’nın tektonik parçalarının birbirinden ayrılmaya başlamasından dolayı ortaya çıkan büyük volkanik patlamalar yüzünden yaşanan bir diğer felâket birçok bitki ve hayvan türünü öldürdü.

Bu felâketle birlikte Jurasik dönem başlamış oldu.