12. Kretase Dönemi
 

aklaşık 145 milyon yıl önce başlayan Kretase Dönemi boyunca kıtalar birbirlerinden ayrılmayı sürdürdüler. Böylece farklı kıtalardaki memeliler, kuşlar ve dinazorlar farklı şekillerde geliştiler ve gitgide birbirlerinden farklılaştılar. Kıtalar ayrıldığı için iklim daha soğuk ve daha yağmurlu oldu ve hatta bazı yerlerde kar ve yüksek dağlarda buzullar vardı.

Ama Kretase Dönemi’nin ortasına gelindiğinde tektonik tabakaların hareketleri bütün gezegen üzerinde çok sayıda volkanik patlamalara neden oldu ve bu volkanlar havaya çok miktarda karbon dioksit saldı. Bütün bu karbon dioksidin sera etkisi gezegenin yeniden ısınmasına sebep oldu, öyle ki, dinazorların Güney Kutbu’na yakın yerlerde bile yaşaması mümkün olabildi.

Çiçekler ve çiçek açan ağaçlar ve otlar Kratase döneminde gitgide daha yaygın hale geldi. Bunda bir çiçekten diğerine polen taşıyan arıların evriminin de etkisi oldu. Ve Kretase Dönemi’nin sonuna gelindiğinde yeryüzündeki bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerden oluşuyordu. Arıların yanısıra, karıncalar, çekirgeler ve termitler gibi yeni tür böcekler de bu dönemde ortaya çıktı.

Kretase Dönemi boyunca dinazorlar başlıca kara hayvanlarıydı. Memeliler hâlâ küçüktüler ve az sayıdaydılar. Kuşlar ise önemli bir gelişim gösterdiler ve Kretase Dönemi’nin sonuna gelindiğinde eski piterodaktillerin büyük ölçüde yerini aldılar. Bu kuşlardan bazıları yeni böcekleri, diğerleri ise küçük memelileri veya balıkları yiyordu.

Yaklaşık 95 milyon yıl önce Kretase Dönemi dev bir göktaşının Dünya’ya çarpması sonucu sona erdi. Meteor kısmen bugün Meksika'nın bulunduğu yere çarptı ve 180 kilometre çapında dev bir krater oluşturdu. Meteorun çapının ise 10 kilometreden fazla olduğu sanılıyor. Bu çarpışma sonucunda hemen hemen bütün dinazorlar öldü — yılanlar ve krokodiller hayatta kalmayı başaran birkaç sürüngen arasındaydı. Ama kuşların ve memelilerin bazıları da hayatta kalmayı başardılar.

Ve Tersiyer Dönem başladı.