Giriş
   
Hadean Dönem
   
Arkeyan Dönem
   
Proterozoik Dönem
   
Kambriyen Dönem
   
Ordovisyen Dönem
   
Silüriyen Dönem
   
Denoviyen Dönem
   
Karbonifer Dönem
   
Permiyen Dönem
   
Triasik Dönem
   
Jurasik Dönem
   
Kretase Dönemi
   
Tersiyer Dönem
   
Kuaterner Dönem