Giriş
   
Karanlık Maddenin Bileşimi
   
Karanlık Maddenin Tesbiti
   
Kütlenin Parlaklığa Oranının Keşfi
   
X-ışınları ve Işığın Bükülmesi