2. Einstein'ın rüyası
 

Einstein'in döneminde güçlü ve zayıf kuvvetler henüz keşfedilmemişti, ama o iki farklı kuvvetin —çekim gücü ve elektromanyetizmin— epey sorunlu olduğunu görmüştü. Einstein doğanın böylesi saçma bir tasarım üzerine temellendiğini kabul etmedi. Bu şekilde bu iki kuvvetin gerçekte tek bir büyük altta yatan ilkenin tezahürleri olduğunu göstermesini umduğu birleşik alan teorisini araştırdığı 30 yıllık seferine çıktı. Bu Donkişotvari arayış Einstein'ın, fiziğin ana mecrasından kopmasına sebep oldu. Ve fizikte, yeni ortaya çıkan kuantum mekaniği çerçevesinde yapılan araştırmalar daha büyük heyecan uyandırıyordu.

Einstein zamanının ötesindeydi. Yarım yüzyıldan fazla bir zaman sonra birleşik bir alan teorisi yolundaki düşü modern fiziğin Kutsal Kasesi haline geldi. Ve fizikçilerle matematikçilerin büyükçe bir bölümü sicim teorisinin buna cevap sağlayabileceğine artan bir şekilde ikna olmaya başlıyor. Her şeyin en mikroskobik düzeyde titreşen ipliklerin bileşiminden oluştuğu yolundaki tek bir ilkeden hareketle sicim teorisi bütün kuvvetleri ve bütün maddeyi içine alan tek bir açıklayıcı çerçeve sunuyor.

Sicim teorisi, örneğin, gözlemlenen parçacık özelliklerinin —yani, doğanın dört kuvvetiyle (güçlü ve zayıf çekirdek güçleri, elektromanyetizm ve kütle çekimi) ilişkili temel parçacıkların ve kuvvet parçacıklarının farklı kütlelerinin ve diğer özelliklerinin— bir sicimin titreşebileceği çeşitli şekillerin bir yansıması olduğunu söyler. Tıpkı bir keman veya piyano tellerinin titreşmeyi tercih ettikleri rezonans frekansları olması gibi aynı durum sicim teorisinin ilmekleri için de geçerlidir. Ama müzik notaları üretmek yerine tercih edilen kütle ve kuvvet yüklerinin herbiri sicimin salınım örüntüsüyle belirlenir. Elektron belli bir şekilde titreşen bir sicimdir, üst-kuark başka bir şekilde titreşen bir sicimdir, ve saire.

Rasgele olguların kaotik bir yığını olmaktan tümüyle uzak bir şekilde, sicim teorisindeki parçacık özellikleri bir ve aynı fiziksel özelliğin tezahürüdür: bunların hepsi, temel sicim ilmeklerinin titreşen rezonans örüntüleridir. Aynı düşünce doğanın kuvvetleri için de geçerlidir. Kuvvet parçacıkları aynı zamanda sicim titreşiminin tikel örüntüleriyle de ilişkilidir ve böylelikle her şey bütün madde ve bütün kuvvetler mikroskobik sicim salınımlarının aynı kuralı altına birlenir.