4. Bilim için yeni bir başlangıç
 

Eğer katı indirgemecinin tartışma götürür akılyürütmesi kabul edilse bile, ilkeyle uygulama birbirinden çok farklı şeylerdir. Hemen herkes şunda anlaşır ki, "her şeyin teorisi"ni bulmak, hiç bir şekilde psikoloji, biyoloji, jeoloji, kimya ve hatta fiziğin çözüldüğü veya bir anlamda kapsandığı anlamına gelmez. Evren gözkamaştırıcı bir şekilde zengin ve karmaşık bir yerdir ve burada betimlediğimiz anlamda nihai bir teorinin keşfi bilimi nihayete erdirmeyecektir.

Tam tersine... "her şeyin teorisi"nin keşfi, yani en mikroskobik düzeyinde evrenin nihai açıklaması, daha derin bir açıklamaya dayanmayan bu teori dünya anlayışımızı üzerine inşa edeceğimiz en sağlam temeli oluşturacaktır. Böylesi bir teorinin keşfi bir sona değil, bir başlangıca işaret edecektir. Nihai teori evrenin anlaşılabilir bir yer olduğunu sonsuza dek kesinleyecek sarsılmaz bir tutarlılık sütunu oluşturacaktır.