Dünya'nın en değerli kaynağı olan su hem habitat, hem besin hem de temizleyici olarak kullanılıyor. Brezilya'nın Pantanal Nehri, örneğin, 3500 bitki türünü, 400 balık çeşidini, 650 kuş türünü, 100 çeşit memeliyi ve 80 farklı sürüngeni barındırıyor. Burası sadece insanlar için yaşamsal bir su yolu değil, ama aynı zamanda insanların arkada bıraktıları pislikleri süzen önemli bir filtre işlevi de görüyor.

 
1/16