Avrupa Birliği Bayrağı üzerine bugüne kadar çok şey söylendi ve tartışıldı. Ama grafik tasarımı ve renk değerleri yönünden bir tartışmayı şimdiye dek duymadık. SOLAK KEDİ sizler için bu konuyu araştırdı ve bazı sonuçlara ulaştı...
 

nce bilinenlerle başlayalım. Avrupa Birliği’nin bayrağındaki “12 yıldız”ın “mükkemmeliği ve birliği” simgelediğini söylüyorlar. Ama daha derin bir bakış 12 yıldız kavramının doğrudan doğruya Yeni Ahit kaynaklı olduğunu gösteriyor. Yeni Ahit'te 12 yıldız kavramının geçtiği bölüm şu: "Ve gökte büyük bir alamet, güneşle giyinmiş ve ayakları altında ay, ve başı üzerinde on iki yıldızdan tacı olan bir kadın göründü" (Yuhanna'nın Vahyi, 12:1).

Bu kadın kimi yorumlara göre Kilise'yi, kimi yorumlara göre ise Hz. Meryem'i simgeliyor. Gerçekten de Avrupa'da Hz. Meryemi başında 12 yıldızla gösteren çok sayıda resim ve heykele rastlamak mümkün.

Avrupa Birliği Bayrağı, Avrupa Birliği kurulmadan çok önce Avrupa Konseyi tarafından 1955 yılında kabul edildi. Haç motifi içeren ilk bayrak taslakları sosyalistler tarafından “ideolojik ve Hıristiyanca” olduğu gerekçe gösterilerek reddedildiler. Denildiğine göre o günlerde Avrupa Konseyi Kültür Şubesi başkanı olan Paul Levi yıldız çelenkli bir Meryem heykelini görünce, mavi zemin üzerinde 12 altın sarısı yıldızı Avrupa bayrağı olarak kendisine önerdi ve bu öneri kabul edildi.

Ama bu hikâye AB bayrağının renk değerlerinin nasıl belirlendiği konusunda bize bir bilgi vermiyor. Grafik tasarımcılar AB Bayrağının renk değerlerini belirlemeye çalışırken epey bir görsel malzeme gözden geçirmiş olmalılar. Yukarıdaki resim sizce bu görsel malzemenin kendisi olabilir mi?

Bu resim, Giovanni di Paolo tarafından 1450 yılında yapılmış. Bu resim bir elyazması illüstrasyonu ve Dante'nin İlahi Komedi adlı kitabının Cennet'i anlatan Üçüncü bölümünde yer alan 24. Kanto'yu betimliyor. Burası Sabit Yıldızlar Göğü. Sol tarafta Dante'ye kılavuzluk eden Beatrice görülüyor. Mavi giysiler içerisinde görülen Dante, kendisinin imanını imtihan eden Aziz Peter'in önünde diz çökmüş olarak görülüyor. Sağda görülen haç taşıyan insan figürü ise imanı simgeliyor.

Her halükârda Avrupa Birliği Bayrağı'nın kültürel kökleri Hıristiyanlığa uzanıyor gibi görünüyor. Bu da Avrupa'nın bir "Hıristiyan Klübü" olduğu yolundaki görüşü destekler gibi görünüyor.

Ama Katoliklerin görüşüne göre epey bir sekülerleştirilmiş bulunuyor AB bayrağı. Merkezi bir figür, yani Hz. Meryem olmaksızın bir yıldız halkası kalmış geriye. Dolayısıyla "Doğaüstü Güneş" merkezden kaldırılmış bulunuyor. Bu da, Katoliklere göre, AB'nin temsil ettiği Prometeusçu bürokraside Ruh'un var olmayışını imliyor.

Ne dersiniz, AB bir "Hıristiyan Klübü" mü, yoksa bir "Prometeusçular Klübü" mü?