İnsanın Yaratılışının Amacı
Mevlâna Camî

 

 

 

“Yeryüzünde ve kendi içinizde Allah’ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?
(Zâriyat Suresi; ayet-20, 21)

İnsanlar kendileri için yaratıldıklarına inanırlar.
Kafalarına yatar görünen her şeyin iyi ve mükemmel olduğunu düşünürler
Ama kafalarına yatmadığını tahayyül ettikleri şeyleri noksan görürler.

Bu bakış başlıbaşına hatadır çünkü Allah için yaratılmışlardır.
Yaratılışlarının amacı, her neyse artık o, hükümsüz kılınamaz…
Gerçekte insanın kemali, Allah’ın ondan istediğidir.

Allah eşyanın varlığından ancak Kendi isim ve sıfatlarının zuhurunu diledi.
Alemde görünen ne varsa, amaç bir ismin hükmünü zahir kılmaktır.
Eğer bir şey var kılınmadı diyecek olsak, ismin hükmü nasıl gösterilebilirdi.

Bundandır ki, Peygamber ashabına çok zaman önce şöyle demişti:
“Eğer içinde günah lekesi olmayan hiçbir amel kendini göstermeyecek olaydı,
Allah, Bağışlayıcı’nın hükmü kendini zahir kılabilsin diye hata ve günah işleyip,
Bu günah için bağışlanma dileyen insanlar yaratırdı.”