Mezopotamya'da yeşeren ve uygarlığın gelişiminde önemli bir rol oynayan köklü bir kültürün mirasçıları olan Süryaniler, milattan önceki çağlarda Arami ve Asurlular olarak biliniyorlardı. Hıristiyan olan Süryaniler günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde dağınık bir şekilde yaşıyorlar. Türkiye'de ise 15 bin kadar Süryani bulunuyor.

 

 

Hz. İsa'nın Mendili
   
İkinci Kilise
   
Yeryüzünün İlk Üniversitesi
   
Tarihten Bugüne
   
Göçler... Göçler...
   
Günümüzde Süryaniler
   
Türkiye Süryanileri azınlık mı?
   
Süryani Kadim Kilisesi
   
Süryani dili
   
Süryani ezgileri