İngiliz bir illüstratör olan Aubrey Vincent Beardsley (1872 – 1898) siyah mürekkeple yaptığı çizimler Japon tahtabaskıları tarzından etkilenmişti ve grotesk, dekadan ve erotik bir vurguya sahipti. Oscar Wilde ve James A. McNeill Whistler'ın yanı sıra Estetik akımının önde gelen isimlerinden biriydi. Erken yaşta tüberkülozdan ölmesiyle kısa süren kariyerine rağmen Beardsley Art Nouveau tarzının ve poster akımının gelişimine önemli bir katkıda bulundu.

Altı yıllık yaratıcılık dönemi, imza biçimiyle ayırt edilebilecek çeşitli dönemlere ayrılır. İlk dönemindeki çalışmaları çoğunlukla imzasızdır. 1891 ve 1892 yıllarında A.V.B. şeklinde imza kullanmaya başladı. 1982 ortalarında, yani Morte D'Arthur ve The Bon Mots döneminde A.B. harflerine eşlik eden, Japonca'dan etkilendiği bir işaret kullandı. 1984 yılında Amerikalı yazar Henry Harland ile birlikte The Yellow Book adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Sanat editörlüğünü yaptığı derginin aynı zamanda kapak tasarımlarını hazırladı ve dergi için birçok illüstrasyon yaptı.

Aubrey Beardsley, Dekadans ve Sembolizm'in İngiliz karşılığı olan Estetisizm ile yakından ilişkiliydi. İmgelerinin çoğu mürekkeple yapılmıştır ve bu imgelerde büyük beyaz alanlarla büyük siyah alanların karşıtlığı göze çarpar. Daha sonraki yapıtlarının ana konusu olan karanlık ve sapkın imgeleri ve grotesk erotizmiyle ünlü olan Beardsley, bu yönüyle Art Nouveau döneminin en tartışmalı sanatçısıydı. Çizimlerinin bazıları erotik Japon sanatı shunga'dan esinlenmişti. En ünlü erotik illüstrasyonları tarih ve mitoloji konuları üzerineydi. Bunlar arasında —sadece özel baskısı yapılan— Aristophanes'in Lysistrata'sı ve Oscar Wilde'ın Salome adlı oyunu için yaptığı çizimler bulunuyordu.

Aubrey Beardsley aynı zamanda kitap ve dergiler için de çok sayıda illüstrasyonlar yaptı. Thomas Malory'nin Le Morte d'Arthur adlı kitabının lüks baskısı için yaptığı illüstrasyonlar özellikle dikkat çekicidir. Bearsley öte yandan kurucularından olduğu The Studio ve The Savoy dergileri için de çalışmıştır.

Beardsley'in çalışmaları döneminin dekadansını yansıtıyordu ve büyük bir etkide bulundu. etkisi Fransız Sembolistlerin eserlerinde, 1890'ların Poster sanatında ve Papa ve Clarke gibi sonraki Art Nouveau sanatçılarının eserlerinde açıkça görülebilir.

Beardsley 1898 yılında henüz yirmibeş yaşındayken tüberkülozdan hayatını kaybetti.