Ivan Yakovlevich Bilibin (1876 – 1942) Mir iskusstva içerisinde yer almış Rus bir illüstratör ve sahne tasarımcısı. "Dünya Sanatı" anlamına gelen Mir iskusstva Rusya'da çıkan bir sanat dergisiydi ve bu derginin esinlediği sanat akımı 20. yüzyılın ilk on yılında Avrupa sanatı üzerinde devrimci bir etki yapmıştı.

Petersburg'da doğan İvan Bilibin 1898 yılında Münih'teki Anton Ažbe Sanat Okulunda ve sonra Petersburg'da İlya Repin'in yanında eğitim aldı. 1902-1904 yılları arasında Kuzey Rusya'yı gezen Bilibin eski ahşap mimariden ve Rus folklorundan büyük ölçüde etkilendi ve bulgularını 1904 yılında Kuzey Rusya'nın Halk Sanatı adlı monografisinde yayınladı. Sanatı üzerinde önemli etkide bulunan bir diğer unsur da geleneksel Japon baskılarıydı.

Bilibin Rus masalları illüstrasyonlarını yayınlamaya başladığı 1899 yılında ünlendi. 1905 Rus Devrimi sırasında devrimci karikatürler çizdi. 1909 yılında Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov'un Altın Horoz balesinin sahne tasarımını yaptı. 1917 Ekim Devrimi'ne yakınlık duymayan Bilibin ülkeden ayrıldı. Kısa bir süre Kahire ve İskenderiye'de kalan Bilibin 1925 yılında Paris'e yerleşti. Burada özel köşklerin ve ortodoks kiliselerinin süslemelerini yaptı. 1939 yılında ülkesine duyduğu özlem üzerine Sovyet Rusya'ya döndü. Burada 1941 yılına kadar Sovyet Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi. Bilibin 1942 yılında Leningrad Kuşatması sırasında öldü.