Ünlü Sahte Metinler

Konstantin'in Hibe Mektubu — Shakespear'in Kayıp Oyunu — Lincoln'ün Aşk Mektupları — Hitler'in Günlükleri — Howard Hughes'ın Otobiyografisi — Karın Deşen Jack'in Günlükleri — Mussolini'nin Günlükleri — Siyon Önderlerinin Protokolleri

Şahname / Şah Tahmasp nüshası
16. yüzyılda Şah Tahmasp tarafından yaptırılmış bu Şahname nüshası Firdevsi'nin İran edebiyatının en büyük anıtlarından biri olan bu eserinin en güzel nüshası olarak biliniyor. Burada elyazmasının resimli sayfalarını çok yüksek çözünürlüklü olarak görebilir, İran minyatür sanatının inceliklerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz...
Dresden Kodeksi
Dresden Kodeksi onbirinci veya onikinci yüzyılda yazılmış Kolomb-öncesi Maya uygarlığına ait bir astronomi kitabı. Bu, tarihçilerce bilindiği kadarıyla Amerika'da yazılmış en eski kitap.
Kells Kitabı: "Dünyanın En Güzel Elyazması incili"
Kells Kitabı, Latince bir resimli elyazması İncil. Bu elyazması M.S. 800 veya biraz öncesinde Kelt kökenli Hıristiyan rahipler tarafından hazırlandı. Batı kaligrafisinin bir şaheseri olan bu elyazması Keltik Hıristiyan resimleme sanatının zirve noktasını temsil ediyor.
1925-1965 yıllarında Almanya ve İsviçre’de modernist kitap tasarımı
Bu yazı 1925’ten 1965’e (ve sonrasına) kadar olan Alman-dilindeki modernist tipografik tasarımdan söz ediyor.
Elmas Keski Sutra: Dünyanın Basım Tarihi Bilinen İlk Kitabı
Bu yazı önemli bir Budist metin olan Elmas Keski Sutra'yı hem içeriği hem de matbuat tarihi bakımından önemi dolayısıyla inceliyor...

Kur'an Elyazmaları
Hindistan'dan Batı Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde kaleme alınmış Kur'an elyazmalarından farklı örnekler...
Kitabın Kısa Tarihi
"Kitap Yapımının Malzemeleri", "Kitap Formunun ve İçeriğinin Düzenlenişi", "Dönüm Noktası Oluşturan Kitaplar" ve "Jan Tschichold'un 20. Yüzyıl için İki Kitap Tasarımı Teorisi" ana bölümleri altında kitabın tarihi...
Rabbula İncili
Süryani Hıristiyan sanatının zirvelerinden biri olan, 6. yüzyıla ait Rabbula İncili ve bu İncilde yer alan minyatürler...
Nuremberg Dünya Tarihi
1493 yılında Almanya'da basılan Nuremberg Dünya Tarihi özellikle kullanılan resimler ve grafik tasarımı bakımından dünya kitap tarihinde çok önemli bir yer tutuyor.
Codex Sinaiticus
4. yüzyıl ortalarında yazılmış bir İncil olan Codex Sinaiticus, İncil tarihi ve Batı kitap yapım tarihi bakımından çok büyük bir önem taşıyor. Yeni Ahit’in en eski tam kopyasını oluşturan bu elyazması kitabın dili Yunanca.

Bilimsel İlginçlikler Kitabı (Kitab garaib el-fünun ve mulah el-uyun)
Bilimsel İlginçlikler Kitabı (Kitab garaib el-fünun ve mulah el-uyun) Ortaçağ İslam dünyasının bilimsel gelişmişlik düzeyine ışık tutması bakımından çok büyük bir önem taşıyor. Bu kitap bilim tarihi ve özellikle de astronomi ve haritacılık açısından olağanüstü büyük bir öneme sahip ve gökyüzüne ait bir dizi diyagram ve yeryüzü haritaları içeriyor.
Ölüdeniz Elyazmaları
Ölüdeniz Elyazmaları, Kudüs yakınlarındaki antik Kumran yerleşimi civarında bulunan mağaralarda 1947 yılında keşfedildi. Bunlar, 800 parçadan oluşan antik İbrani elyazmasından oluşuyor. Elyazmalarının en önemli özelliği varolan en eski Tevrat nüshaları olmaları.
Peregrinatio in Terram Sanctam
Dünyanın ilk resimli seyahat kitabı olan Peregrinatio in Terram Sanctam (Kutsal Topraklara Hac Yolculuğu), Bernhard von Breydenbach’ın 1843-1844 yıllarında, Hıristiyanların kutsal kabul ettiği Kudüs’e gerçekleştirdiği hac yolculuğunu anlatıyor.
Tripitaka Koreana
Tripitaka Koreana, Budist öğretiye ilişkin dünyadaki en önemli ve en eksiksiz külliyatı oluşturuyor. Külliyat içerisinde yer alan eserlerin paha biçilmez değeri bir yana, bunlar mükemmel bir el işçiliğine sahip oldukları için estetik yönden de büyük bir değer taşıyor. Tahta kalıplar üzerine oyulmuş bulunan bu külliyatın 750 yıldır bugüne kadar hiç bozulmadan gelmiş olması ise incelikli bir mimarî tasarımın ürünü.
William Caxton
İlk İngiliz matbaacısı ve Caxton yazıtipinin yaratıcısı...

Gutenberg'in Matbaası
Gütenberg ve yaşadığı çağ — Matbaanın icadı — Gütenberg İncili — Gütenberg'in kullandığı yazıtipi
Voynich Elyazması'nın Çözülemeyen Gizemi
Voynich elyazması, içinde yazılanlar henüz anlaşılamamış gizemli bir resimli kitap. Yaklaşık 400 yıl kadar önce bilinmeyen bir yazar tarafından, bilinmeyen bir alfabeyle ve bugüne dek anlaşılamayan bir dilde yazılmış.
Ortaçağ elyazmalarında kullanılan malzeme ve teknikler - II
Ortaçağ elyazmalarında kullanılan satır çizgileri, kalemler ve mürekkepler, altın süslemeler ve boya maddeleri...
Ortaçağ elyazmalarında kullanılan malzeme ve teknikler - I
Bu yazı, Avrupa Ortaçağ elyazmalarında papirüs, parşömen ve kağıdın nasıl hazırlandığını ve nasıl kullanıldığını anlatıyor...